بلیط مشهد به یزد برای ۱۷ آذر

نرخ بلیط پروازی مشهد به یزد برای تاریخ 97/9/17 با هواپیمایی آسمان در ساعت 17:00 220 هزار تومان هست.

بلیط مشهد به یزد برای ۱۷ دی

قیمت بلیط مشهد به یزد برای تاریخ 96/10/17 به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت 15:00 به مبلغ 131000 تومان (یکصد و سی و یک هزار تومان) می باشد. پرواز مشهد به یزد در همین تاریخ به صورت سیستیم با هواپیمایی آسمان در ساعت 16:40 به مبلغ 151000 تومان (یکصد و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط مشهد به یزد برای ۹ آذر

قیمت بلیط مشهد به یزد برای تاریخ 96/9/9 به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 16:50 به مبلغ 139000 تومان (یکصد و سی و نه هزار تومان) می باشد. پرواز مشهد به یزد برای تاریخ 96/9/9 به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت 15:00 به مبلغ 151000 تومان (یکصد و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط مشهد به یزد برای ۲۲ آبان

قیمت بلیط مشهد به یزد برای تاریخ 96/8/22 به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 16:50 به مبلغ 162000 تومان (یکصد و شصت و دو هزار تومان) می باشد. پرواز مشهد به یزد برای همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت 11:30 به مبلغ 201000 تومان (دویست و یک هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط مشهد به یزد برای ۹ خرداد

نرخ بلیط مشهد به یزد برای تاریخ 96/3/9 به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت 14:00 به مبلغ 90000 تومان (نود هزار تومان) می باشد. همچنین پرواز مشهد به یزد در همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 20:25 به مبلغ 115000 تومان (یکصد و پانزده هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز