بلیط منا فرانسه

نرخ بلیط شهر منا در فرانسه را می توانید با کانتر مربوطه هماهنگ نمایید. این فرودگاه با نام Brenoux Airport در دنیا شناخته می شود که کد اختصاری آن MEN می باشد.