بلیط چارتری نیوکاستل

قیمت بلیط نیوکاستل یکی از شهر های انگلستان به صورت چارتری برای پاییز 97 را با همکاران آنیل پرواز هماهنگ نکایید. Newcastle Airport نام فرودگاه این شهر است که کد اختصاری آن NCL میباشد.