هتل ارزان قیمت مشهد

بلیط کیش به تهران برای ۳۱ فروردین ۹۶

قیمت بلیط کیش به تهران برای تاریخ 96/1/31 (ویژه مبعث) به شرح زیر می باشد: به صورت چارتری با هواپیمایی ساها ایر در ساعت 11:15 به مبلغ 130000 تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر دز ساعت 11:40 به مبلغ 136000 تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری باه هواپیمایی کیش ایر در ساعت 13:00 به مبلغ 140000 تومان (یکصد و چهل هزار تومان) ، در ساعت 17:45 به مبلغ 150000 تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) ، در ساعت 21:15 به مبلغ 159000 تومان (یکصد