پرواز کیش کرمانشاه

بلیط چارتری کیش به کرمانشاه با کیش ایر ساعت 09:30 414 هزار تومان هست.

بلیط کیش به کرمانشاه برای ۱۵ آذر

نرخ بلیط چارتری کیش به کرمانشاه  در 15 آذر با پرواز کیش ایر 295000 تومان می باشد.

بلیط کیش به کرمانشاه در ۱۱ آذر

مبلغ پروازی کیش به کرمانشاه با پرواز جدید وارش 465000 تومان می باشد.

بلیط کیش به کرمانشاه برای ۲۸ تیر

قیمت بلیط کیش به کرمانشاه برای تاریخ 97/4/28 به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 06:30 به مبلغ 231000 تومان (دویست و سی و یک هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط کیش به کرمانشاه برای ۲۶ بهمن

نرخ پرواز کیش به کرمانشاه برای تاریخ 96/11/26 به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 07:00 به مبلغ 311000 تومان (سیصد و یازده هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز