بلیط تهران به بوشهر برای ۳ اردیبهشت ۹۶

نرخ پرواز تهران به بوشهر برای تاریخ 96/2/3 به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 17:50 به مبلغ 127000 تومان (یکصد و بیست و هفت هزار تومان) می باشد. در همین تاریخ پرواز تهران به بوشهر به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 19:25 به مبلغ 135000 تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان) ، در ساعت 06:10 به مبلغ 250000 تومان (دوییست و پنجاه هزار تومان) ، در ساعت 19:25 به مبلغ 304000 تومان (سیصد و چهار هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز