ورود به بخش رزرواسیون

بایگانی برچسب: بلیط آ ف خورده هواپیما

بلیط بندرعباس به تبریز برای ۲۷ خرداد ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۱۹ خرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط بندرعباس به تبریز برای تاریخ ۹۶/۳/۲۷ به صورت سیستمی با هواپیمایی قشم ایر  در ساعت ۱۲:۰۰ به مبلغ ۳۴۵۰۰۰ تومان (سیصد و چهل و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                        

بلیط تهران به مشهد برای ۹ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۳۰ فروردین ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به مشهد برای تاریخ ۹۶/۲/۹ به شرح زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۱۱۶۰۰۰ تومان (یکصد و شانزده هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۱۲۰۰۰۰ تومان (یکصد و بیست هزار تومان) و در ساعت ۱۵:۴۰ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۲:۲۰ به مبلغ ۱۲۲۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و دو هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۲:۴۰ به مبلغ ۱۲۶۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و شش هزار تومان) و در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۳:۴۰ به مبلغ ۱۲۶۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و شش هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ ۱۲۶۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و شش هزار تومان) ، در ساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) و در ساعت ۲۱:۰۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۳:۴۵ به مبلغ ۱۲۶۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و شش هزار تومان) ، در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) ، در ساعت ۲۲:۳۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هوایپمایی کاسپین در ساعت ۱۰:۱۵ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                              

بلیط جیرفت به تهران برای ۲۹ فروردین ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۲۷ فروردین ۱۳۹۶

قیمت بلیط جیرفت به تهران برای تاریخ ۹۶/۱/۲۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۱:۰۰ به مبلغ ۲۷۸۰۰۰ تومان (دویست و هفتاد و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز