بلیط مشهد به ایلام برای ۱۷ خرداد

نرخ پرواز مشهد به ایلام برای تاریخ 96/3/17 (برای امشب) به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 07:15 به مبلغ 206000 تومان (دویست و شش هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز