مرگ یک مسافر در پرواز مشهد . اردبیل ۱۳۹۶/۰۶/۱۸

#فورى ?مرگ يك مسافر در پرواز مشهد-اردبيل: فرود اضطراری پرواز شماره168 مشهد–اردبیل هواپیمایی #ساها در ساعت 10:45 دقیقه صبح در مشهد علت این فرود اضطراری بد حال بودن مرد 80ساله اهل باکو بود. خلبان این پرواز در پرواز از بين مسافران درخواست پزشك كرد و يكى از پزشكان مسافر پرواز پس از معاینات اعلام لزوم فرود اضطراری در فرودگاه هاشمی نژاد مشهد کرد. هواپيما به مشهد بازگشت و پس از حضور آمبولانس، این مسافر بدحال متاسفانه در داخل آمبولانس درگذشت.

بلیط اردبیل به تهران برای ۱۱ دی

قیمت بلیط اردبیل به تهران برای تاریخ 96/10/11 به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 16:30 به مبلغ 100000 تومان (یکصد هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط اردبیل به تهران برای ۲۸ مرداد

نرخ پرواز اردبیل به تهران در تاریخ 96/5/28 به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 11:20 به مبلغ 167000 تومان (یکصد و شصت و هفت هزار تومان) و در ساعت 22:45 به مبلغ 181000 تومان (یکصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط اردبیل به تهران برای ۱۵ مرداد

نرخ پرواز اردبیل به تهران برای تاریخ 96/5/15 به صورت زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت 18:40 به مبلغ های 152000 تومان (یکصد و پنجاه و دو هزار تومان) و 264000 تومان (دویست و شصت و چهار هزار تومان)، در ساعت 11:00 به مبلغ های 220000 تومان (دویست و بیست هزار تومان) و 264000 تومان (دویست و شصت و چهار هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 17:55 به مبلغ های 195000 تومان (یکصد و نود و هشت هزار تومان) و 315000 تومان (سیصد و پانزده هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با

بلیط اردبیل به تهران برای ۷ تیر

قیمت بلیط اردبیل به تهران برای تاریخ 96/4/7 به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 18:15 به مبلغ 100000 تومان (یکصد هزار تومان) و در ساعت 09:25 به مبلغ های 168000 تومان (یکصد و شصت و هشت هزار تومان) و 264000 تومان (دویست و شصت و چهار هزار تومان) می باشد. همچنین پرواز اردبیل به تهران در همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 12:25 به مبلغ های 124000 تومان (یکصد و بیست و چهار تومان) و 209000 تومان (دویست و نه هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز