بلیط تبریز به قشم برای ۱۳ دی

نرخ بلیط تبریز برای تاریخ 96/10/13 به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت 14:15 به مبلغ 191000 تومان (یکصد و نود و یک هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز