بلیط تهران به رشت برای ۸ خرداد ۹۶

نرخ بلیط تهران به رشت بریا تاریخ 96/3/8 به شرح زیر می باشد: به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 18:50 به مبلغ 148000 تومان (یکصد و چهل و هشت هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 12:05 به مبلغ 70000 تومان (هفتاد هزار تومان) و در همین ساعت به صورت سیستمی به مبلغ 209000 تومان (دویست و نه هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز