بلیط تهران به ارومیه برای ۵ اردیبهشت

نرخ پرواز تهران به ارومیه برای تاریخ 97/2/5 به صورت سیستمی با هواپیمایی آتا در ساعت 19:30 به مبلغ 135000 تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به ارومیه برای ۲۰ فروردین

قیمت بلیط تهران به ارومیه برای تاریخ 97/1/20 به شرح زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 04:40 به مبلغ 114000 تومان (یکصد و چهارده هزار تومان) می باشد. سیستمی با هواپیمایی آتا در ساعت 23:00 به مبلغ 194000 تومان (یکصد و نود و چهار هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت 06:35 به مبلغ 219000 تومان (دویست و نوزده هزار تومان) می باشد. همچنین امکان خرید و یا رزرو بلیط ارومیه به تهران به صورت آنلاین برای شما عزیزان فراهم شده است. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به ارومیه برای ۲ دی

قیمت بلیط تهران به ارومیه برای تاریخ 96/10/2 به صورت زیر می باشد: سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 17:30 به مبلغ 114000 تومان (یکصد و چهارده هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت 14:00 به مبلغ 141000 تومان (یکصد و چهل و یک هزار تومان) می باشد. سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 04:45 به مبلغ 135000 تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به ارومیه برای ۹ آذر

نرخ پرواز تهران به ارومیه برای تاریخ 96/9/9 به صورت زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 04:35 به مبلغ 114000 تومان (یکصد و چهارده هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت 11:40 به مبلغ های 119000 تومان (یکصد و نوزده هزار تومان) و 251000 تومان (دویست و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت 13:30 به مبلغ 231000 تومان (دویست و سی و یک هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به ارومیه برای ۲۵ اردیبهشت ۹۶

نرخ پرواز تهران به ارومیه برای تاریخ 96/2/25 به صورت زیر می باشد: به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 14:30 به مبلغ های 145000 تومان (یکصد و چهل و پنج هزار تومان) و 250000 تومان (دویست و پنجاه هزار تومان) می باشد. به صورت سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت 06:35 به مبلغ 195000 تومان (یکصد و نود و پنج هزار تومان) می باشد. به صورت سیستمی با هواپیمایی آتا در ساعت 19:35 به مبلغ 214000 تومان (دویست و چهارده هراز تومان) و در ساعت 19:35 به صورت چارتری به مبلغ 251000 تومان (دویست و پنجاه