بلیط تهران به بیرجند برای ۴ آذر

بلیط تهران بیرجند در تاریخ 4 آذر با شرکت هواپیمایی ایران ایر به مبلغ 375000 تومان هست.

بلیط تهران به بیرجند برای ۱ آبان

قیمت بلیط سیستمی تهران به بیرجند برای 97/8/1 در ساعت 05:45 294000 تومان هست.

بلیط تهران به بیرجند برای ۱۳ اردیبهشت

قیمت بلیط تهران به بیرجند برای تاریخ 97/2/13 به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 15:30 به مبلغ 167000 تومان (یکصد و شصت و هفت هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به بیرجند برای ۳۰ فروردین

قیمت بلیط تهران به بیرجند برای تاریخ 97/1/30 به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 15:35 به مبلغ 135000 تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به بیرجند برای ۱۸ اسفند

نرخ پرواز تهران به بیرجند برای تاریخ 96/12/18 به صورت چارتری با هواپیمایی 15:35 به مبلغ 215000 تومان (دویست و پانزده هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز