بلیط تهران به دزفول برای ۷ شهریور ۹۶

نرخ پرواز تهران به دزفول برای تاریخ 96/6/7 به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 05:45 به مبلغ 128000 تومان (یکصد و بیست و هشت هزار تومان) می باشد. بلیط تهران به دزفول برای همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی کاسپین در ساعت 20:00 به مبلغ 198000 تومان (یکصد و نود و هشت هزار تومان) و در ساعت 21:15 به مبلغ 219000 تومان (دویست و نوزده هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز