بلیط تهران به شیراز برای ۲۵ مرداد

نرخ پرواز تهران به شیراز برای تاریخ 96/5/25 به صورت زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 23:30 به مبلغ 180000 تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان)، در ساعت 19:45 به مبلغ 196000 تومان (یکصد و نود و شش هزار تومان)، در ساعت 12:00 به مبلغ 210000 تومان (دویست و ده هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی سپهران در ساعت 23:10 به مبلغ 200000 تومان (دویست هزار تومان) می باشد. سیستمی با هوپیمایی معراج در ساعت 13:15 به مبلغ 192000 تومان (یکصد و نود و دو هزار تومان) و 203000 تومان (دویست و سه هزار تومان)