بلیط پرواز تهران به کر مانشاه

پرواز تهران به کرمانشاه برای تاریخ 95/11/05 روز سه شنبه ساعت 19:45 شب با پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر با قیمت 144,800 تومان می باشد. پرواز تهران به کر مانشاه , قیمت مناسب , پروازی مطمعن