بلیط تهران یزد برای ۳۰ آبان

پرواز تهران به یزد در 30 آبان برای ساعت 15:00 با هواپیمایی آسمان سیستمی به نرخ 198000 تومان است.

بلیط اهواز به یزد برای ۲۸ مهر

پرواز اهواز یزد برای 28 مهر ماه 97 در ساعت 10:05 با ایران ایر سیستمی به قیمت 230000 تومان هست.

بلیط تهران به یزد برای ۲۷ تیر

قیمت بلیط تهران به یزد برای تاریخ 97/4/27 به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 18:15 به مبلغ 191000 تومان (یکصد و نود و یک هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به یزد برای ۱۹ خرداد

قیمت بلیط تهران به یزد برای تاریخ 97/3/19 به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 10:40 به مبلغ 153000 تومان (یکصد و پنجاه و سه هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به یزد برای ۲۶ اردیبهشت

قیمت بلیط تهران به یزد برای تاریخ 97/2/26 به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 15:15 به مبلغ 146000 تومان (یکصد و چهل و شش هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز