بلیط تهران به بجنورد برای ۱ بهمن

نرخ پرواز تهران به بجنورد برای تاریخ 96/11/1 به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 10:10 به مبلغ 182000 تومان (یکصد و هشتاد و دو هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز