بلیط خرم آباد به مشهد برای ۲۰ تیر

نرخ بلیط خرم آباد به مشهد برای تاریخ 96/4/20 به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت 09:15 به مبلغ 240000 تومان (دویست و چهل هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز