بلیط تهران به خرم آباد برای ۳۰ مرداد

قیمت بلیط تهران به خرم آباد برای تاریخ 96/5/30 به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 10:25 به مبلغ 114000 تومان (یکصد و چهارده هزار تومان) می باشد. پرواز تهران به خرم آباد برای همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت 09:00 به مبلغ های 177000 تومان (یکصد و هفتاد و هفت هزار تومان) و 181000 تومان (یکصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز