بلیط تهران به عسلویه برای ۱۸ مهر

نرخ پرواز تهران به عسلویه برای تاریخ 96/7/18 به شرح زیر می باشد: به صورت چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت 17:10 به مبلغ های 132000 تومان (یکصد و سی و دو هزار تومان) و 143000 تومان (یکصد و چهل و سه هزار تومان) و در ساعت 07:00 به مبلغ های 235000 تومان (دویست و سی و پنج هزار تومان) و 246000 تومان (دویست و چهل و شش هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت 06:40 به مبلغ های 299000 تومان (دویست و نود و نه هزار تومان) و 309000 تومان (سیصد و نه هزار