پرواز تهران نجف ویژه اربعین

پرواز تهران به نجف برای اربعین با هواپیمایی کیش ایر چارتری ۶۱۵۰۰۰ تومان است. همچنین می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه هماهنگ نمایید. نام فرودگاه بین المللی […]

پرواز تهران نجف برای ۲ آبان

بلیط هوایی تهران به نجف برای اربعین حسینی در ساعت ۰۹:۰۰ به پرواز آتا به مبلغ ۱۷۷۵۰۰۰ تومان هست.

بلیط تهران به نجف برای اربعین

نرخ پرواز تهران به نجف برای تاریخ ۹۷/۷/۲۹ به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۰۷:۵۰ به مبلغ ۱۷۲۷۰۰۰ تومان می باشد.  

پرواز نجف برای ۲۰ مهر

نرخ پرواز تهران به نجف ویژه اربعین برای ۹۷/۷/۲۰ در ساعت ۱۳:۳۰ به شرکت هواپیمایی آتا چارتری ۹۰۸۰۰۰ تومان میباشد.

پرواز تهران به نجف برای اربعین

پرواز چارتری تهران نجف برای اربعین در تاریخ ۹۷/۷/۲۵ با شرکت قشم ایر ساعت ۱۸:۰۰ به قیمت ۱۵۱۰۰۰۰ تومان است.