بلیط تهران به یاسوج برای ۲۳ دی

نرخ پرواز تهران به یاسوج برای تاریخ 96/10/23 به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 07:00 به مبلغ 170000 تومان (یکصد و هفتاد هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به یاسوج برای ۲۴ آذر

نرخ پرواز  تهران به یاسوج برای تاریخ 96/9/24 به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 07:40 به مبلغ 176000 تومان (یکصد و هفتاد و شش هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به یاسوج برای ۱ آذر

نرخ پرواز تهران به یاسوج برای تاریخ 96/9/1 به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 08:00 به مبلغ 190000 تومان (یکصد و نود هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به یاسوج برای ۱۴ مهر

قیمت بلیط تهران به یاسوج برای تاریخ 96/7/14 به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 05:05 به مبلغ 170000 تومان (یکصد و هفتاد هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به یاسوج برای ۲۶ خرداد

قیمت بلیط تهران به یاسوج برای تاریخ 96/3/26 به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 05:05 به مبلغ 162000 تومان (یکصد و شصت و دو هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز