بلیط تهران به استانبول برای ۱ اردیبهشت ۹۶

قیمت بلیط تهران به استانبول برای تاریخ ۹۶/۲/۱ به شرح زیر می باشد: به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۲۵۰۰۰۰ تومان ( دویست و پنجاه هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۲۰:۴۵ به مبلغ ۲۵۶۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد. به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۶:۵۰ به مبلغ های ۵۹۹۰۰۰ تومان (پانصد و نود و نه هزار تومان) و ۲۱۹۲۰۰۰ تومان (دو میلیون و صد و نود و دو هزار تومان) ، و در ساعت ۱۷:۱۵ به مبلغ های ۵۹۹۰۰۰