بلیط تهران به استکهلم برای ۳۰ تیر

نرخ پرواز تهران به استکهلم برای تاریخ 97/4/30 به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 07:50 به مبلغ 2675000 تومان (دو میلیون و ششصد و هفتاد و پنج هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز