بلیط قشم به دبی برای ۱۹ آبان

نرخ پرواز قشم به دبی برای تاریخ 96/8/19 به صورت سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت 14:50 به مبلغ 339000 تومان (سیصد و سی و نه هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز