بلیط مشهد به مسقط برای ۹ آذر

نرخ پرواز مشهد به مسقط برای تاریخ 96/9/9 به صورت چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت 19:15 به مبلغ 594000 تومان (پانصد و نود و چهار هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز