بلیط مشهد به مسکو برای ۱۳ مرداد

نرخ پرواز مشهد به مسکو برای تاریخ 96/5/13 به صورت چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت 15:15 به مبلغ 1161000 تومان (یک میلیون و یکصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد. بلیط ارزان روسیه از مشهد را در آنیل پرواز جستوجو کنید. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط مشهد به مسکو برای ۱۳ مرداد

قیمت بلیط مشهد به مسکو برای تاریخ 96/5/13 به صورت چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت 15:15 به مبلغ 1161000 تومان (یک میلیون و یکصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد. از مبداء مشهد نیز میتوان بلیط روسیه را خریداری کرد که فقط با شرکت مسافرتی آنیل پرواز مقدور است. لذت پرواز با آنیل پرواز