بلیط شیراز به کیش برای ۱۷ خرداد

نرخ بلیط شیراز به کیش برای تاریخ ۹۶/۳/۱۷ به صورت زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۸۰۰۰۰ تومان (هشتاد هزار تومان) می باشد. سیستمی […]

بلیط مشهد به کیش برای ۳ اردیبهشت ۹۶

نرخ پرواز مشهد به کیش برای تاریخ ۹۶/۲/۳ به صورت زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش […]

بلیط کیش به تهران برای ۵ اردیبهشت

قیمت بلیط کیش به تهران برای تاریخ ۹۶/۲/۵ (ویژه مبعث) به صورت زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۲:۳۵ به مبلغ ۱۰۳۰۰۰ تومان (یکصد و سه […]

بلیط کیش به مسقط برای ۴ اردیبهشت

قیمت بلیط کیش به مسقط برای تاریخ ۹۶/۲/۴ به صورت سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۲:۵۰ به مبلغ های ۳۱۱۰۰۰ تومان (سیصد و یازده هزار تومان) و ۵۶۰۰۰۰ […]

بلیط کیش به تهران برای ۴ اردیبهشت ۹۶

قیمت پرواز کیش به تهران برای تاریخ ۹۶/۲/۴ به صورت زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۲:۴۵ به مبلغ ۱۳۹۰۰۰ تومان (یکصد و سی و نه هزار […]