بلیط کیش به نجف برای اربعین

نرخ پروازی کیش به نجف ویژه اربعین حسنی برای 97/7/18 در ساعت 13:00 با شرکت هواپیمایی فلای بغداد 3135000 تومان است. نرخ جدید و به روز بلیط هواپیما در شبکه‌های اجتماعی و سایت آنیل پرواز