بلیط شیراز به بوشهر برای ۹ اردیبهشت ۹۶

قیمت بلیط شیراز به بوشهر برای تاریخ 96/2/9 به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 18:00 به مبلغ های 114000 تومان (یکصد و چهارده هزار تومان) و 315000 تومان (سیصد و پانزده هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز