بلیط پرواز تهران به یزد

پرواز تهران به یزد برای تاریخ 95/10/23 روز پنج شنبه ساعت 20:00 شب با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت 133,000 هزار تومان می باشد. پرواز تهران به یزد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن