بلیط یزد به مشهد برای ۱ شهریور

نرخ پرواز یزد به مشهد برای تاریخ 96/6/1 به شرح زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی یران ایرتور در ساعت 11:30 به مبلغ 196000 تومان (یکصد و نود و شش هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت 10:45 به مبلغ 182000 تومان (یکصد و هشتاد و دو هزار تومان) می باشد. سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 17:10 به مبلغ 193000 تومان (یکصد و نود و سه هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز