بلیط تهران به سبزوار برای ۷ اسفند

قیمت بلیط تهران به سبزوار برای تاریخ 96/12/7 به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 13:30 به مبلغ 129000 تومان (یکصد و بیست و نه هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز