بلیط شیراز به چابهار برای ۱۸ دی

قیمت بلیط شیراز به چابهار برای تاریخ 96/10/18 به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 18:45 به مبلغ 177000 تومان (یکصد و هفتاد و هفت هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز