بلیط شیراز به دبی برای ۲۹ فروردین ۹۶

قیمت پرواز شیراز به دبی برای تاریخ 96/1/29 به صورت چارتری با هواپیمایی ایرالعربی در ساعت 14:45 به مبلغ 326000 تومان (سیصد و بیست و شش هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز