بلیط تهران به استانبول برای ۱۶ اردیبهشت ۹۶

نرخ پرواز تهران به استانبول برای تاریخ 96/2/16 (برای امشب لحظه آخری) به صورت زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت 20:45 به مبلغ 240000 تومان (دویست و چهل هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت 20:30 به مبلغ 248000 تومان (دویست و چهل و هشت هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت 19:00 به مبلغ 330000 تومان (سیصد و سی هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز