بلیط تهران به استانبول برای ۲۴ خرداد ۹۶

نرخ بلیط تهران به استانبول برای تاریخ 96/3/24 به شرح زیر می باشد: به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت 19:00 به مبلغ 396000 تومان (سیصد و نود و شش هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت 10:00 به مبلغ 411000 تومان (چهارصد و یازده هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت 21:10 به مبلغ 460000 تومان (چهارصد و شصت هزار تومان) می باشد. سیستمی با هواپیمایی  ماهان در ساعت 06:50 به مبلغ های 959000 تومان (نهصد و پنجاه و نه هزار تومان) و 2192000 تومان (دو میلیون