بلیط تهران استانبول ۲۵ فروردین ۹۶

قیمت بلیط پرواز تهران به استانبول برای تاریخ 96/1/25 به شرح زیر می باشد: به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت 20:45 به مبلغ 211000 تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت 19:00 به مبلغ 211000 تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت 19:45 به مبلغ 230000 تومان (دویست و سی هزار تومان) می باشد. به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت 06:50 به مبلغ های 599000 تومان (پانصد و نود و نه هزار تومان) و 2192000 تومان (دو