بلیط شیراز به ماهشهر برای ۱۷ خرداد ۹۶

نرخ بلیط شیراز به ماهشهر برای تاریخ 96/3/17 به صورت سیستمی با هواپیمایی نفت در ساعت 16:45 به مبلغ 184000 تومان (یکصد و هشتاد و چهار هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز