پرواز اهواز به کرمانشاه

بلیط اهواز به کرمانشاه برای 15 آذر ماه 1397 با هواپیمایی نفت در ساعت 05:45 به طور سیستمی به قیمت 258 هزار تومان می باشد.