بلیط بندرعباس به یزد برای ۱۶ خرداد

قیمت بلیط بندرعباس به یزد برای تاریخ 96/3/16 به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 15:15 به مبلغ 122000 تومان (یکصد و بیست و دو هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز