بلیط تبریز به تهران برای ۱۳ آذر

نرخ پرواز تبریز به تهران برای تاریخ ۹۶/۹/۱۳ به صورت زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۶:۵۵ به مبلغ ۱۰۳۰۰۰ تومان (یکصد و سه هزار تومان) […]

بلیط تبریز به تهران برای ۱ خرداد ۹۶

نرخ پرواز تبریز به تهران برای تاریخ ۹۶/۳/۱ به صورت زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی ایران ایر تور در ساعت ۲۱:۰۰ به مبلغ ۱۲۶۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و […]

بلیط تبریز به تهران برای ۲ اردیبهشت ۹۶

قیمت پرواز تبریز به تهران برای تاریخ ۹۶/۲/۲ به شرح زیر میباشد: به صورت چارتری به هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۶:۴۵ به مبلغ ۸۲۰۰۰ تومان (هشتاد و دو هزار […]