بلیط تهران به روم برای ۲۰ اردیبشهت ۹۶

قیمت بلیط تهران به روم برای تاریخ 96/2/20 به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 16:15 به مبلغ های 1355000 تومان (یک میلیون و سیصد و پنجاه و پنج هزار تومان) و 2255000 تومان (دو میلیون و دویست و پنجاه و پنج هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز