بلیط تهران به گرگان برای ۲۰ اردیبهشت ۹۶

نرخ پرواز تهران به گرگان برای تاریخ 96/2/20 به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 14:00 به مبلغ 92000 تومان (نود و دو هزار تومان) می باشد. همچنین با هواپیمایی آسمان به صورت سیستمی در ساعت 10:35 به مبلغ 138000 تومان (یکصد و سی و هشت هزار تومان) و در ساعت 18:45 به مبلغ 140000 تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد. پرواز تهران به گرگان در همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت 22:50 به مبلغ 150000 تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز