بلیط تهران به تفلیس برای ۱۹ خرداد ۹۶

نرخ پرواز تهران به تفلیس برای تاریخ 96/3/19 به صورت چارتری با هواپیمایی زاگر در ساعت 13:00 به مبلغ 425000 تومان (چهارصد و بیست و پنج هزار تومان) و در ساعت 18:00 به مبلغ 461000 تومان (چهارصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز