بلیط تهران به جهرم برای ۲۱ مهر

نرخ پرواز تهران به جهرم در تاریخ 97/7/21 با هواپیمایی ایران ایر ساعت 07:05 سیستمی به مبلغ 368000 تومان است.