بلیط تهران به ایلام برای ۱۴ شهریور ۹۶

قیمت بلیط تهران به ایلام برای تاریخ 96/6/14 به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت 13:15 به مبلغ 198000 تومان (یکصد و نود و هشت هزار تومان) می باشد. همچنین پرواز تهران به ایلام برای تاریخ 96/6/14 به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 05:40 به مبلغ 259000 تومان (دویست و پنجاه و نه هزار تومان) و در ساعت 13:50 به مبلغ 259000 تومان (دویست و پنجاه و نه هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز