بلیط تهران به چابهار برای ۵ آبان

قیمت بلیط تهران به چابهار برای تاریخ 96/8/5 به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت 07:15 به مبلغ 241000 تومان (دویست و چهل و یک هزار تومان) می باشد. نرخ پرواز تهران به چابهار برای همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت 08:30 به مبلغ های 247000 تومان (دویست و چهل و هفت هزار تومان) و 258000 تومان (دویست و پنجاه و هشت هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز