بلیط تهران به ارومیه برای ۱۴ اردیهشت

نرخ پرواز تهران به ارومیه برای تاریخ 96/2/14 به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 06:40 به مبلغ 92000 تومان (نود و دو هزار تومان) می باشد. همچنین پرواز تهران به ارومیه برای همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 10:20 به مبلغ 119000 تومان (یکصد و نوزده هزار تومان) ، در ساعت 16:20 به مبلغ 140000 تومان (یکصد و چهل هزار تومان) و در ساعت 18:15 به مبلغ 180000 تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز